Kategoria: <span>PRZETARGI I ZAPYTANIA OFERTOWE</span>

Zapytanie ofertowe – dostawy artykułów żywnościowych na stołówkę w 2024. Informacja o wyniku postępowania.

1/12/2023

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Brzesku zaprasza do składania ofert w postępowaniu klasycznym o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwoty 130 000, złotych (art. 2 ust. 2 pkt. 1, art.  82, art. 267 ust. 1 i ust. 2 pkt. 9, art. 268, art. 269 ust. 1, art. 271 ust. 1-3 oraz art.272. ustawy […]

Zapytanie ofertowe – dostawy artykułów żywnościowych na stołówkę w 2023. Informacja o wyniku postępowania.

1/12/2022

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Brzesku zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwoty 130 000, złotych (art. 2 ust.1 pkt. 1 ustawa z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2022 poz. 1710, 1812, 1933, 2185), powadzonym w formie zapytania ofertowego z wolnej […]

Ogłoszenie o wyniku postępowania na wykonanie zadania pn. Kolejny etap prac przy przebudowie węzła kuchennego w budynku PSP nr 3 w Brzesku

9/09/2022

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

26/08/2022

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn. Kolejny etap prac przy przebudowie węzła kuchennego w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Brzesku

Informacja z otwarcia ofert

8/08/2022

Dotyczy: postępowania PSP3/ZP/1/2021/2022 o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn. Kolejny etap prac przy przebudowie węzła kuchennego w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Brzesku.

Informacja dla wykonawców o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

8/08/2022

Dotyczy: postępowania PSP3/ZP/1/2021/2022 o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn. Kolejny etap prac przy przebudowie węzła kuchennego w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Brzesku.

Zamówienie publiczne PSP3/ZP/1/2021/2022 na wykonanie zadania pn. „Kolejny etap prac przy przebudowie węzła kuchennego w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Brzesku”

22/07/2022

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129, ze zm.). Ogłoszenie, SWZ oraz załączniki do specyfikacji

Informacja o wyniku postępowania – Dostawa artykułów żywnościowych do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Brzesku w 2022 r.

15/12/2021

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Brzesku przekazuje informację na temat wyniku postępowania, dotyczącego „Dostaw artykułów żywnościowych do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Brzesku w 2022 r.”.

Zapytanie ofertowe – dostawy artykułów żywnościowych na stołówkę w 2022

1/12/2021

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Brzesku zaprasza do składania ofert na dostawę żywności do stołówki szkolnej w 2022 r. Zapytania ofertowe na poszczególne grupy produktów w załączeniu.

Brak rozstrzygnięcia dla zapytania ofertowego PSP3/ZP/2/2020/2021

16/09/2021

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Brzesku informuje, że zamówienie na wykonanie kolejnego etapu prac przy przebudowie węzła kuchennego w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Brzesku ponownie nie zostało udzielone z  powodu braku ofert.