RADA RODZICÓW

PREZYDIUM RADY RODZICÓW

Przewodniczący: Magdalena Bomert

Zastępca przewodniczącego: Grzegorz Tobiasz

Skarbnik: Izabela Kleśny

Sekretarz: Weronika Hebda

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący: Jolanta Krzyżak

Członkowie:

Joanna Zych
Dominika Chudnicka

SZKOLNA RADA RODZICÓW

1 a – Weronika Hebda

1 b – Magdalena Wojciechowska

1c – Dominika Kubat

2 a – Anna Potępa

2 b – Kinga Tota

3 a – Aneta Licak

3 b – Jolanta Krzyżak

3 c – Stanisława Szuba 

4 a – Emilia Florczak

4 b – Dominika Chudnicka

4 c – Justyna Szydłowska

5 a – Ewa Duch-Pudło

5 b – Izabela Kleśny

6 a – Grzegorz Tobiasz

6 b – Weronika Hebda

6 c – Joanna Zych

7 a – Marta Malec

7 b – Magdalena Bomert

7 c – Emilia Florczak

7 d – Małgorzata Zachara

8 a – Magdalena Bomert

8 b – Maria Tuziemska-Wójcik