STOŁÓWKA SZKOLNA


JADŁOSPIS – KLASY I-VIII: 14.06.2024 r. – 20.06.2024 r.

JADŁOSPIS – ODDZIAŁ „0”: 14.06.2024 r. – 20.06.2024 r.

REGULAMIN W SPRAWIE ZASAD KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ ORAZ OPŁAT ZA OBIADY W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Od 1 września 2022 r. wysokość opłaty za jeden obiad wynosi 4,50 zł. Należność za obiady wnosi się za cały miesiąc z dołu przelewem na rachunek bankowy Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 ul. Legionów Piłsudskiego 23, 32-800 Brzesko, KBS o/Szczurowa nr 39 8591 0007 0100 0902 0268 0001.

Każde dziecko ma przypisany swój numer, który należy wpisywać przy uiszczaniu opłaty do 15 dnia każdego miesiąca np. tytułem: 149/S/…/20.

W przypadku odpisów za wyżywienie należy kontaktować się z intendentem pod nr tel. 14 66 312 82 wew. 25 w celu uzyskania informacji o kwocie wpłaty.

Opłata za jednodniowy posiłek dla dziecka z oddziału przedszkolnego wynosi 10 zł.
Śniadanie: 3,50 zł
Obiad: 4,50 zł
Podwieczorek: 2,00 zł.