DYREKCJA

Dyrektor szkoły:  

mgr Dorota Wójcik 

Zastępcy dyrektora szkoły: 

mgr Justyna Krzywacka

  mgr Agata Wolszczak