Treść artykułu

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy: postępowania PSP3/ZP/1/2021/2022 o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn. Kolejny etap prac przy przebudowie węzła kuchennego w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Brzesku.

Załączniki