Treść artykułu

Zapytanie ofertowe – dostawy artykułów żywnościowych na stołówkę w 2023. Informacja o wyniku postępowania.

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Brzesku zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwoty 130 000, złotych (art. 2 ust.1 pkt. 1 ustawa z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2022 poz. 1710, 1812, 1933, 2185), powadzonym w formie zapytania ofertowego z wolnej ręki na wykonanie zadania: Dostawa artykułów żywnościowych do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Brzesku w 2023 roku.

Szczegóły w załączonym poniżej linku:

https://drive.google.com/drive/folders/1ppOle8Bgpo-F56_u-uKtUON5gcw2srUl?usp=share_link

Informacja o wyniku postępowania – Dostawa artykułów żywnościowych do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Brzesku w 2023 r

https://drive.google.com/file/d/19mRyocFFrrYwYmKZGpQvsPN07fSeADrb/view?usp=sharing