Kategoria: <span>REKRUTACJA</span>

Lista kandydatów przyjętych do klas pierwszych na rok szkolny 2024/2025

19/04/2024

Lista kandydatów przyjętych do klas pierwszych Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Brzesku na rok szkolny 2024/2025

Lista kandydatów przyjętych do oddziału zerowego na rok szkolny 2024/2025

8/04/2024

Lista kandydatów przyjętych do oddziału zerowego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Brzesku na rok szkolny 2024/2025

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy pierwszej na rok szkolny 2024/2025

5/04/2024

Lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy pierwszej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Brzesku na rok szkolny 2024/2025 Lista kandydatów niezakwalifikowanych do klasy pierwszej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Brzesku na rok szkolny 2024/2025 (z powodu braku wolnych miejsc)

Lista dzieci zakwalifikowanych do oddziału zerowego na rok szkolny 2024/2025

22/03/2024

Lista dzieci z rocznika 2018 zakwalifikowanych do oddziału zerowego w PSP nr 3 w Brzesku na rok szkolny 2024/2025

ZAPISY DO KLASY PIERWSZEJ NA ROK SZKOLNY 2024/2025

2/02/2024

Szanowni Państwo! Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3im. Mikołaja Kopernika w Brzesku serdecznie zaprasza do zapisu do klasy pierwszej dzieci siedmioletnich, urodzonych w roku 2017na rok szkolny 2024/2025 Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są do klasy pierwszej z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców/opiekunów prawnych złożonego do dnia 4 marca 2024 roku włącznie. Dzieci zamieszkałe poza […]

ZAPISY DO ODDZIAŁU ZEROWEGO NA ROK SZKOLNY 2024/2025

2/02/2024

Szanowni Państwo! Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Brzesku serdecznie zaprasza do zapisu do oddziału  „zerowego” dzieci sześcioletnich, urodzonych w roku 2018na rok szkolny 2024/2025 który odbywać będzie się  do 11 marca 2024 roku.

Lista uczniów przyjętych do klasy I na rok szkolny 2022/2023

21/04/2023

LISTA UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO KLAS PIERWSZYCH W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

5/04/2023

Lista uczniów zakwalifikowanych do klas pierwszych w roku szkolnym 2023/2024

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO ODDZIAŁU „ZEROWEGO” W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

5/04/2023

Lista dzieci przyjętych do oddziału „zerowego” w roku szkolnym 2023/2024