Treść artykułu

Warsztaty historyczne w PSP nr 3 w Brzesku ,, Polskie drogi do niepodległości ‘’

27 listopada 2018r.  w naszej szkole  odbyły się  warsztaty historyczne  z inicjatywy  pani  Grażyny Pleśniarskiej – Gwizdały z  pracownikami  Instytutu  Pamięci  Narodowej  z Krakowa. Setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości była okazją , by przypomnieć wydarzenia, które doprowadziły do  odrodzenia  państwa  polskiego po  123 latach niewoli. Historycy: Ewa Zając – Goleń i  Łukasz  Płatek przeprowadzili lekcje z uczniami klas V d,  VI a  i  VII c. Przy użyciu środków multimedialnych omówili dzieje Polski  od wybuchu  I wojny światowej  do  utworzenia granic  II Rzeczypospolitej , traktaty kończące I wojnę światową  oraz sylwetki osób zasłużonych  dla odzyskania niepodległości –  Józefa Piłsudskiego, Wincentego Witosa , Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Józefa Hallera.   Uczniowie wykonywali ćwiczenia z  wykorzystaniem mapy Europy po I wojnie światowej i przygotowanych materiałów dydaktycznych. Na zakończenie szczególnie aktywni otrzymali książeczki z wizerunkami ojców niepodległości