Treść artykułu

Krzysztof Szczypuła laureatem powiatowego konkursu historycznego

XII Powiatowy  Konkurs  Historyczny ,, Kazimierz Wielki i jego czasy ’’
dla  uczniów szkół podstawowych i średnich.   

Krzysztof Szczypuła   z klasy VI c  laureatem  I miejsca

Organizatorem  konkursu było Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Czchowskiej , Zespół Szkoły i Przedszkola w Złotej , Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Czchowie.

Patronat Honorowy nad przedsięwzięciem objęli: Starosta Brzeski   oraz Burmistrz Czchowa.

Cele konkursu

  1. Popularyzacja wiedzy historycznej wśród uczniów i zachęcanie ich do samodzielnego jej zdobywania;
  2. Przybliżenie dzieciom i młodzieży faktów z życia i działalności Kazimierza Wielkiego.
  3. Ukazanie  postaci Wielkiego Budowniczego państwa polskiego.
  4. Rozbudzenie zainteresowania przeszłością.
  5. Kształtowanie postawy patriotycznej i obywatelskiej.
  6. Kształtowanie szacunku dla własnego państwa.
  7. Rozbudzenie zainteresowań i rozwijanie uzdolnień uczniów.
  8. Wdrażanie uczniów do samokształcenia oraz doskonalenia umiejętności kluczowych i ponadprzedmiotowych .

Organizowany był w dwóch kategoriach :                                      

I – uczniowie szkół podstawowych kl. IV – VIII
II – uczniowie szkół średnich

Etap  szkolny  odbył  się  w marcu ,  powiatowy  –  23. 04.2024 r. 

Z naszej szkoły  w konkursie wzięli również udział : Hubert Bernacki z klasy 5 a,   Kamila Staszel – Łatas  z klasy  6 a.

Kamila Staszel-Łatas i Krzysztof Szczypuła  zakwalifikowali się do etapu wojewódzkiego.

Gratulacje
Grażyna Pleśniarska – Gwizdała