Treść artykułu

DYŻUR WAKACYJNY ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Brzesku
pełni dyżur wakacyjny
w terminie 01 – 14 lipca 2024 r.

Informacje o pracy  i dokumenty dla Rodziców znajdują się poniżej.

Harmonogram dyżuru wakacyjnego innych placówek zamieszczony jest w Zarządzeniu Nr 31/2024 Burmistrza Brzeska z dnia 30.01.2024 r. :

Wymaganą dokumentację należy składać w szkole od 20 maja 2024 roku do 15 czerwca 2024 r. 

Rodzice dzieci uczęszczających do naszego oddziału zerowego w roku 2023/2024 wypełniają  wniosek na czas dyżuru. 

Organizacja pracy w okresie wakacyjnym:

 • W okresie od 20 maja 2024 r. do 15 czerwca 2024 r. przyjmowane będą zapisy dzieci z innych przedszkoli Gminy Brzesko na wolne miejsca.
 • Oddział zerowy pracuje w godzinach od 7.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku, w okresie od 1 lipca 2024 r. do 14 lipca 2024 r.
 • Grupa przedszkolna 5-6 latki(do 25 dzieci).

Zasady odpłatności:

 • Z uwagi na organizację pracy przedszkola/oddziału zerowego
  w okresie wakacyjnym Rodzice wnoszą opłaty za pobyt dziecka
  i wyżywienie pomiędzy 1 a 16 sierpnia 2024 r. na konto szkoły –  numer konta podany we wniosku.
 • Zasady odliczania zwrotów za nieobecność dziecka w danym dniu odbywa się na dotychczasowych zasadach.
 • Rodzice wnoszą opłatę za korzystanie z wyżywienia.

10  zł  dzienna stawka żywieniowa.

 • W przypadku posiadania przez rodziców karty „Brzeska Rodzina Trzy Plus” należy ten fakt potwierdzić.
 • W przypadku posiadania decyzji o przyznaniu dofinansowania obiadów przez MOPS należy ten fakt potwierdzić.
 • Rodzice są zobowiązani do przestrzegania zadeklarowanego we wniosku czasu pobytu dziecka w przedszkolu na dyżurze wakacyjnym.

Dokumenty do pobrania poniżej: