Treść artykułu

Przywrócić głos Niezłomnym, Nieobecnym na lekcjach historii – Sukcesy w konkursie

Sukcesy naszych uczniów w OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE  HISTORYCZNYM Przywrócić głos Niezłomnym, Nieobecnym na lekcjach historii dla uczniów szkół podstawowych i środowisk polonijnych w roku szkolnym 2023/2024

Wojciech Zastawnik  z klasy 5 a    –  laureatem
Julia Szczepanek  z klasy 3 a   –   wyróżnienie

PATRONAT HONOROWY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY

Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Przywrócić głos Niezłomnym, Nieobecnym
na lekcjach historii
jest Szkoła Podstawowa nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3 w Nowym Sączu.

Współorganizatorem Konkursu jest: 21. Brygada Strzelców Podhalańskich im. gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza z Rzeszowa, 1. Regionalny Ośrodek Dowodzenia i Naprowadzania Kraków-Balice im. gen. bryg. pil. Stanisława Skalskiego, Aeroklub Nowy Targ, Aeroklub Podhalański Nowy Sącz.

Komitet Honorowy: Minister Obrony Narodowej, Karol Nawrocki Prezes IPN, Andrzej Gut – Mostowy Poseł RP, Urszula Nowogórska Poseł RP, Piotr Lachowicz Poseł RP, Jan Hamerski Senator RP, Ryszard Legutko Poseł PE, Małopolski Kurator Oświaty, Wiesław Lechowicz biskup polowy Wojska Polskiego, Andrzej Jeż ordynariusz diecezji tarnowskiej, kpt. inż. Jan Jastrzębski Dziekan Korpusu Oficerów Zawodowych Wojsk

Lądowych, prof. dr hab. Janina Marciak – Kozłowska, Piotr Duda Przewodniczący NSZZ Solidarność, Ludomir Handzel Prezydent Nowego Sącza.

Patronat medialny: RDN Małopolska

        Cele Konkursu:

 1. Upamiętnienie postaci generała brygady pilota Stanisława Skalskiego – jednego z najlepszych polskich pilotów myśliwskich II wojny światowej, bohatera Bitwy o Anglię, Wincentego Witosa w 150. rocznicę urodzin, Zofii Oleksy prekursorki tajnego nauczania podczas okupacji niemieckiej.
 2. Rozwijanie zainteresowania przeszłością i wzbogacenie wiedzy na temat najnowszej historii Polski.
 3. Wspieranie postaw patriotycznych młodego pokolenia.
 4. Rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych i wrażliwości artystycznej dzieci.
 5. Kształtowanie pasji poznawczej uczniów i umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy oraz prezentowania rezultatów własnej pracy.
 6. Doskonalenie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną.

Konkurs skierowany był  do uczniów

 •    szkół podstawowych z terenu Polski;
 •    szkół przy polskich placówkach dyplomatycznych;
 •    szkół polonijnych i punktów nauczania języka polskiego spoza granic kraju – „szkół sobotnich” działających przy polskich stowarzyszeniach, parafiach, itp.

Przeprowadzany był :

 • w dwóch etapach: szkolnym i ogólnopolskim, a dla uczniów spoza granic Polski
  w jednym etapie ogólnopolskim;
 • w czterech kategoriach wiekowych: uczniowie klas I-III szkół podstawowych, uczniowie klas IV-VI uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych oraz uczniowie środowisk polonijnych.

Zadaniem uczestników konkursu było przygotowanie (do wyboru): pracy modelarskiej, prezentacji multimedialnej, pracy plastycznej upamiętniających wyżej wymienione postaci.

Z naszej szkoły prace plastyczne wykonali :

Julia Szczepanek i Kajetan Janora  z klasy 3a, Karol Pudło z klasy 5a , Miłosz Wójcik z klasy 6c,  , Milena Wójcik z klasy 8b,

a prezentację multimedialną przygotowali: Wojciech Zastawnik , Sebastian Smaga z klasy 6c oraz  Gabriela Korzeniowska  z klasy 7a.

Uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród miało miejsce w Nowym Sączu.

Gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów

                                                                                                Grażyna Pleśniarska – Gwizdała