Treść artykułu

Konkurs o niedźwiedziu Wojtku

IV edycja międzynarodowego konkursu Niedźwiedź Wojtek – żołnierz gen. Andersa

Celem konkursu było:

  • zainteresowanie losami żołnierzy II Korpusu Polskiego z wykorzystaniem niezwykłej   historii misia – żołnierza;
  • utrwalenie w pamięci postaw i czynów Polaków walczących podczas II wojny światowej   w ramach II Korpusu;
  • kształtowanie umiejętności opowiadania o dziejach historycznych poprzez środki   artystycznego wyrazu;

Zadanie konkursowe polegało na zaprojektowaniu i wykonaniu pocztówki, komiksu lub napisaniu opowiadania przedstawiającego epizod rozgrywający się na tle rzeczywistych wydarzeń historycznych, w którym bierze udział Niedźwiedź Wojtek.

Konkurs skierowany był do dzieci i młodzieży w wieku 7 – 16 lat.

Organizatorem był Instytut Pamięci Narodowej.  Jednostką organizującą przebieg konkursu było Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie.

Patronami honorowymi konkursu :

  1. Aileen Orr – autorka książki Niedźwiedź Wojtek. Niezwykły żołnierz Armii Andersa
  2. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Rzymie
  3. Podkarpacki Kurator Oświaty
  4. Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Edynburgu
  5. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Kairze
  6. Wojewoda Podkarpacki
  7. Marszałek Województwa Podkarpackiego

Z naszej szkoły wysłane zostały prace: Julii Rojkowicz z klasy 5a, Miłosza Wójcika z klasy 6c, Mileny Wójcik z klasy 8b i Kornela Pyrka z klasy 8b.

Grażyna Pleśniarska – Gwizdała
Urszula Krzemień