Treść artykułu

Karolina Sułek i Julia Tobiasz finalistkami konkursu

Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach oraz Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Krakowie byli organizatorami konkursu wiedzy o rodzinie Wojtyłów dla uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych z województwa małopolskiego Druga edycja odbyła się pod hasłem „Emilia Wojtyłowa. Matka św. Jana Pawła II”.

Cele Konkursu to:

a) przybliżenie uczniom postaci Karola Wojtyły – Jana Pawła II oraz jego bliskich, zwłaszcza  matki Emilii Wojtyłowej;
b) promocja nieprzemijających wartości i idei tkwiących w życiu rodziny Wojtyłów;
c) zachęcanie uczniów do naśladowania postaw Karola Wojtyły – Jana Pawła II – Patrona Małopolski oraz jego bliskich, zwłaszcza matki Emilii Wojtyłowej;
d) zainteresowanie uczniów wiedzą religijną;
e) odkrywanie i rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzieży;
f) motywowanie nauczycieli do podejmowania różnorodnych działań w zakresie pracy z uczniem zdolnym;
g) promowanie osiągnięć uczniów i nauczycieli;
h) pogłębianie poczucia wspólnotowości Kościoła poprzez szlachetną rywalizację.

Konkurs „Emilia Wojtyłowa. Matka św. Jana Pawła II” jest jednym z cyklu konkursów dotyczących Rodziny Wojtyłów. Konkurs to także promocja nieprzemijających wartości i idei tkwiących w życiu Jego rodziny, która ukształtowała system wartości i sposób myślenia przyszłego papieża. Karol Wojtyła w rodzinnym domu, pełnym miłości i ciepła, uczył się szacunku, odpowiedzialności i empatii. Pierwsze lata życia, które spędził w Wadowicach z rodzicami i starszym bratem – Edmundem, były czasem budowania wyjątkowych relacji, rozwijania pasji i formowania wiary. Tak ukształtowany wszedł w dorosłość, a potem poprzez doświadczenie studiów, pracy duszpasterskiej

Konkurs przeprowadzany był  w trzech etapach:
–  szkolnym;
–  rejonowym;
–  wojewódzkim

W etapie szkolnym wzięli udział :  Maria Bąk, Hanna Duda, Hanna Walczak, Martyna Śliwa z klasy 7d, Julia Tobiasz z klasy 6a, Zuzanna Stachowicz z klasy 6d    i Karolina Sułek z klasy 5a.

26 kwietnia 2024 r. stu uczniów z całej Małopolski wzięło udział w ostatnim etapie konkursu „Emilia Wojtyłowa. Matka św. Jana Pawła II”.  Finał konkursu organizowanego wspólnie z Wydziałem Katechetycznym Archidiecezji Krakowskiej odbył się w rodzinnym mieście Ojca Świętego

Finaliści, którzy dotarli do ostatniego, wojewódzkiego etapu konkursu pokonali ponad 1000 uczniów z całej Małopolski. Uczestnicy mieli 90 minut, by odpowiedzieć na ponad trzydzieści pytań dotyczących wiedzy o życiu Emilii Wojtyłowej. Następnie, w czasie obrad komisji konkursowej,  zwiedzili Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach.

Po południu, w sali teatralnej Muzeum odbyło się uroczyste wręczenie nagród i dyplomów. Wśród  finalistów drugiej edycji konkursu wiedzy o rodzinie Wojtyłów znalazły się uczennice  Julia Tobiasz  z klasy 6a i Karolina Sułek  z klasy 5a.