Treść artykułu

Sukces Anny Kolbusz z klasy 5A

Anna Kolbusz z klasy 5a  laureatką I miejsca XV OGÓLNOPOLSKIEGO   KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO pt. „Najdostojniejsza Królowo świata i nasza” pod  Honorowym  Patronatem Jego Ekscelencji  Księdza  Biskupa Krzysztofa Wętkowskiego, Poseł na Sejm RP Pani dr Joanny Borowiak.

Organizatorem konkursu był  Zespół Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku.

Skierowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu całej Polski.

Celem Konkursu było ukazanie w obiektywie: obrazu Matki Bożej Częstochowskiej we wszystkich jej przejawach, nawiedzenia Matki Bożej w znaku Ikony Jasnogórskiej, architektury – kościołów, kaplic pod Jej wezwaniem, kapliczek przydrożnych, praktyk religijnych i wielu innych, uchwycenia w obiektywie piękna Czarnej Madonny oraz miejsc Jej poświęconych, rozwijanie kreatywności twórczej uczniów oraz zainteresowań fotograficznych.

Kapituła Konkursowa dokonała wyboru prac fotograficznych w czterech kategoriach wiekowych: klasy I-III, IV-VI, VII-VIII oraz szkoły ponadpodstawowe. W obradach Kapituły Konkursowej uczestniczyli: p. Wojciech Alabrudziński – redaktor multimediów, fotoreporter, laureat wielu prestiżowych nagród fotograficznych i Jarosław Czerwiński – Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, specjalista ds. digitalizacji reprografii, laureat wielu prestiżowych nagród fotograficznych.

Uroczyste podsumowanie Konkursu wraz z wystawą prac fotograficznych odbyło  się w gmachu ZSK im. ks. Jana Długosza we Włocławku.                                                                   

Gratulacje z życzeniami następnych sukcesów.

Grażyna Pleśniarska-Gwizdała