Treść artykułu

Gala „Perły Regionu 2024”

„Ocalić od zapomnienia II”…

            24 kwietnia 2024 r. w Regionalnym Centrum Kulturalno – Bibliotecznym w Brzesku odbyła się niezwykła uroczystość. Jej celem była promocja Antologii  Poetów Ziemi Brzeskiej „Ocalić od zapomnienia II”. Sala widowiskowa wypełniła się prawie po brzegi, bo oprócz zaproszonych gości uczestnikami byli uczniowie biorący udział w XX Powiatowym Konkursie Recytatorskim „Perły Regionu” oraz grupy młodzieży z brzeskich szkół.

             „Na początku było słowo” – swoisty wstęp biblijny,  wygłoszony przez prowadzącego program, znanego rodzimego aktora, Wojtka Sukiennika, zaraz po występie Malwiny Zelek, uczennicy VII klasy z „Trójki”,  zwiewnej i delikatnej, która  zatańczyła we własnej choreografii etiudę baletową „Otulona poezją”, do kompozycji Giuliano Sacchetto i Giordano Trivellato – wprowadził nastrój czegoś niezwykłego i pięknego, jak w najprawdziwszym teatrze. I tak było do końca. Tym bardziej, że wiele wzruszających momentów dostarczyli nam prezenterzy. Obok Wojtka – pani dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Brzesku, Dorota Wójcik, która przez ponad 20 lat organizowała autorskie spotkania  z poetami, konkursy recytatorskie, dotyczące ich  twórczości, poznała każdego  z nich, wysyłała zaproszenia do szkół, szukała sponsorów, by wydać obydwie antologie, poprzednią w 2012 roku. To niekończąca się praca, prawie syzyfowa, ale …tym razem skuteczna, przynosząca efekty, ucząca patrzeć na poezję, jak na piękno przeżyć i uczuć, szanować jej twórców i dlatego ocalać ich od zapomnienia.

Wracam do tematu dnia: Nad sceną pojawiały się na zmianę trzy napisy, między nimi: „Nasi sponsorzy i współpracownicy” – dobrze, bo zawsze trzeba dziękować za okazane komuś zainteresowanie, chęć pomocy i serce. „To dzięki Nim, Szanowni Państwo już dziś weźmiecie w swoje dłonie dar od Tych, których chcemy „Ocalić od zapomnienia”, dla Tych, którzy przyjdą po nas”.

Na szczególne podziękowanie zasłużyli:

Prezes Carslsberg Polska Sp. z o.o. – Mieszko Musiał wraz z dyrekcją Browaru Okocim – za pełnienie roli Współczesnego Mecenasa Sztuki oraz znaczące wsparcie finansowe publikacji Antologii Poetów Ziemi Brzeskiej ,,Ocalić od zapomnienia II”.

Burmistrza Brzeska – Tomasz Latocha – za wsparcie finansowe publikacji.

Starosta Brzeski – Andrzeja Potępa za ufundowanie nagród dla laureatów XX Powiatowego Konkursu Recytatorskiego „Perły Regionu”.

Uczniowie, Nauczyciele, Pracownicy i Rodzice z „brzeskiej Trójki”, którzy zaangażowali się
w gromadzenie środków na wydanie antologii. Ich entuzjazm i energia rozprzestrzeniały się na całą społeczność szkolną, środowisko domowe i lokalne.

Na  uroczystość przybyli:

Joanna Jasiak – Dyrektor  Delegatury Kuratorium Oświaty w Tarnowie w imieniu Małopolskiego Kuratora Oświaty, Gabrieli Olszowskiej;

Grzegorz Brach  – Zastępca Burmistrza Brzeska;

ks. Roman Deszcz – autor, inicjator i wydawca publikacji o Zofii Cięciwie z Biesiadek pt. „Nauczycielka nie tylko w szkole”;

Urszula Białka – Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Brzesku;

Maria Marek – wieloletni dyrektor PiMBP w Brzesku;

Grzegorz Zelek, Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogiczne w Brzesku,

Tomasz Gurgul – Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji w Brzesku,

Karina Legutek – Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzesku;  

Bernadeta Klimek – Kierownik Oddziału dla Dzieci Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej –

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Brzesku – Ryszard Ostrowski; Dyrektor PSP Nr 1 w Brzesku – Piotr Podłęcki; Marek Kossoń – PSP Mokrzyska; Jolanta Ropek – PSP Poręba Spytkowska; Tomasz Wietecha – ZSP w Jadownikiach; Michał Fudala – PSP Bucze;

Agnieszka Mastalska-Sowa – nowo wybrana Radna Gminy Brzesko;

Sabina Jakubowska, pisarka i absolwentka PSP nr 3 w Brzesku;                                                                                                         

Joanna   Maksylewicz – córka śp. Antoniny Radziędy;

Jarosław Piekarz – syn śp. Bogumiły Piekarz z Jadownik. 

Najważniejszymi  gośćmi  Gali „ Perły Regionu 2024” byli zaproszeni twórcy: Tadeusz Puzia, Janusz Marian Mytkowicz, Anna Gaudnik, Dariusz Dzierwa, Maria Tarlaga, Bogusława Młynarczyk, Agata Podłecka, Barbara Tuzel Górczewska, Izabella Czernecka, Dagmara Madej, Katarzyna Gawenda i Franciszek Podłęcki.

Wśród autorów publikowanych w  nowej antologii „Ocalić od zapomnienia II”, oprócz wyżej wymienionych, znaleźli się także nieobecni na uroczystości: Władysław Okas, Helena Kural, Agata Olejnik i Iwona Bujak.       

Poprzednia Antologia Poetów Ziemi Brzeskiej z 2012 r. prezentowała wycinek dorobku ośmiu poetów. Teraz na zaproszenie do podzielenia się tym, co w ich duszy gra, odpowiedziało dwudziestu twórców.  Należy z żalem odnotować, że w międzyczasie pożegnaliśmy najdłużej szlifowane przez czas Perły.

https://www.tarnowska.tv/artykul/18903,premiera-antologii-poetow-ziemi-brzeskiej-ocalic-od-zapomnienia-ii

Zapytano mnie o moje wrażenia. Już piszę.

Z lewej strony sceny na sztalugach zostały umieszczone cztery duże portrety poetek Ziemi Brzeskiej, które już odeszły do wieczności: Haliny Biernat, Bogumiły Piekarz, Antoniny Radziędy i trochę mniej znanej, bo później dołączyła do grona Pereł – Zofii Cięciwy. Tu, przy prezentacji ich dorobku poetyckiego jedna z dziewcząt przynosiła  zapalone świece i ustawiała je u stóp portretu,  jako znak uznania i szacunku. Łza zakręciła się w niejednym oku. Na pewno silnej odczuła stratę matki córka pani Antoniny i wnuczka, syn Bogumiły i inni, którzy znali je osobiście, ja też. Znałyśmy się od samego początku, tak naprawdę to przy moim udziale  były odkrywane  i pokazywane naszej Małej Ojczyźnie. Do dziś wspominam spotkania  z nimi. Szczególnie z Haliną Biernat. Jej dom, zdjęcie rodzinne na ścianach, ogród, spotkania Klubu Seniora w cieniu rozłożystych jabłoni…

Szkoda, że nie było z nami prof. Stanisława Biernata, który od momentu rozpoczęcia pracy przy antologii cały czas był w kontakcie ze szkołą,  a nawet ufundował nagrody dla laureatów pierwszych miejsc w trzech kategoriach wiekowych. Niestety los często  jest zaskakujący i nieprzewidywalny. Nie mógł przyjechać.

Pomysłowa okazała się prezentacja poetów. Wszyscy siedzieli w pierwszych rzędach na widowni. Potem kolejno pani Dyrektor czytała krótką notatkę o każdym z nich, Wojciech Sukiennik  zapraszał ich na scenę. Pojedynczo podchodzili  i zajmowali miejsca. Brzeski aktor
i reżyser  czytał wybrany wiersz z Antologii i tu…niespodzianka. Każdy kolejny musiał odpowiedzieć na zadane mu pytanie, związane oczywiście z tworzeniem. Dla każdego inne. Bez przygotowania. Było trochę zakłopotania, niepokoju, ekscytacji …ale przecież poeci nie tylko potrafią  pięknie pisać, ale i pięknie mówić…

https://kuratorium.krakow.pl/konkurs-perly-regionu-2024

            Druga część programu obejmowała ogłoszenie wyników konkursu recytatorskiego, który odbył się tego samego dnia o godz. 9.00,  przed prezentacją antologii. W skład jury wchodziły: Karina Legutek, Bernadeta Klimek i Renata Wielgosz. Na zaproszenie do konkursu odpowiedziało: 12 szkół podstawowych: wszystkie z Brzeska, z ZSP w Jadownikach, z PSP z Bucza, Okocimia, Poręby Sypytkowskiej, Sterkowca, Iwkowej Nagórzu, Niedzielisk, Strzelec Wielkich i Sufczyna oraz 4 szkoły średnie: Liceum Ogólnokształcące im. Kopernika w Brzesku, Technikum im. Józefa Piłsudskiego w Brzesko, Zespół Szkół Technicznych i Branżowych w Brzesko, Zespół Szkół w Czchowie.

W kategorii klas IV – VI spróbowało swoich sił 23 recytatorów, w  klasach VII – VIII – 12, natomiast szkoły średnie reprezentowało 7 uczestników.

Zwycięzcami w kategorii klas IV – VI zostali:

I miejsce – Zachary Queder, kl. 5, ZSP Brzesko

II miejsce – Martyna Rudnik, kl. 6, PSP Bucze

III miejsce – Zuzanna Stachowicz, kl. 6, PSP nr 3 Brzesko

W kategorii klas VII – VIII:

I miejsce – Iga Bartusiak, kl. 7, ZSP Brzesko

II miejsce – Aleksandra Stelmach,  kl. 7, PSP Poręba Spytkowska

III miejsce – Julia Legutko,  kl. 7, PSP Sterkowiec

W kategorii szkół średnich:

I miejsce – Natalia Legutko,  kl. 3,  ZSTiB w Brzesku

II miejsce – Maja Katarzyna Obijalska, kl. 1,  LO Brzesko

III miejsce –  Michał Wszołek, kl. 2, Zespół Szkół w Czchowie 

Fundatorem nagród dla zwycięzców był Starosta Brzeski, Andrzej Potępa. Nikt z uczestników konkursu ani opiekunów nie odszedł z pustymi rękoma. Każdy  otrzymał pięknie oprawioną Antologię Poetów Ziemi Brzeskiej „Ocalić od zapomnienia II” a nauczyciele dodatkowo publikację ks. Romana Deszcza: „Nauczycielka nie tylko w szkole”.

Organizacją imprezy zajęli się: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Brzesku, Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku oraz Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Brzesku i zrobili to naprawdę świetnie.

Maria Dziwiszewska

Zapraszamy do galerii:

Kolejna galeria z gali w innym obiektywie:

Galeria konkursowa Pereł Regionu:

« z 2 »